Informacje o Żuławach Wiślanych

W kwestii informacyjnej odnośnie położenia miejscowości Junoszyno kilka słów chciałam dodać dotyczących Żuław Wiślanych.
Otóż ta jednostka fizjograficzna należy do obszaru Pobrzeża Gdańskiego jak również podprowincji Pobrzeża Południowobałtyckiego.
Do Żuław Wiślanych należą trzy mniejsze terytoria. Mianowicie są to:

  • Żuławy Malborskie
  • Żuławy Gdańskie
  • Żuławy Elbląskie

Na miejscu można zobaczyć wiele ciekawych zjawisk, które zachodzą na tych terenach 😉