Odkrycie w Kostrzynie

Nawiązując do miejscowości z wcześniejszego postu a mianowicie do Kostrzyna nad Odrą znalazłam ciekawą informację.
Otóż właśnie tam zostały odkryte przedrenesansowe relikty zamku. Dodatkowo została znaleziona część zabytków, która pochodziła z muzeum Fryderyka Wielkiego, który niegdyś jeszcze przed II wojną światową znajdował się na terenie zamku.
Najciekawszym spośród wszystkich odkryć był fragment wieży ośmiobocznej jak również pozostałości wieży narożnej, która nazywała się WeiBkopf a także ceglany tunel. Można tam było dostrzec późniejsze szkło, ceramikę, kafle a także kości zwierzęce. Ciekawsze jednak były monety a także gwoździe pamiątkowe, które zdobiły chorągiew Towarzystwa Powstańców oraz Wojaków z Łomnicy.